Home

Osteoporose NHG

Starke Kombi - Starke Knochen - Kombiniert für starke Knoche

Doppelherz Kautabletten Calcium 1000 + D3 + K2 mit leckerem Orangen-Geschmack. Für den Erhalt normaler Knochen. Kautabletten mit Calcium, Vitamin D3 und K2 Ernährungstipps und Arthrosemittel im Test. Wer bietet die besten Nährstoffe? Über 20 Gelenknahrungen auf Herz und Nieren getestet. Wer bietet die besten Nährstoffe Osteoporose en fractuurpreventie. De Richtlijn Osteoporose en fractuurpreventie is ontwikkeld op initiatief van de Nederlandse Vereniging voor Reumatologie (hoofdaanvrager) en gepubliceerd in 2011. Nederlandse Vereniging voor Reumatologie (hoofdaanvrager) Nederlandse Orthopaedische Vereniging. Nederlandse Vereniging voor Heelkunde

TY - JOUR. T1 - NHG-standaard osteoporose. AU - Elders, P. AU - Keimpema, J. C. AU - Petri, H. AU - Matser, A. AU - Pigmans, V. AU - Bolhuis, A De NHG-Standaard Fractuurpreventie vervangt de NHG-Standaard Osteoporose 2005. In deze Standaard staat het vaststellen van het individueel fractuurrisico centraal. Bij patiënten met een verhoogd fractuurrisico op basis van factuurgeschiedenis (met een recente niet-wervelfractuur of met één of meerdere wervelfracturen) of van een combinatie. NHG-Standaard Osteoporose. Er is meer aandacht voor de diagnostiek en het beleid bij personen met belangrijke risicofactoren voor osteoporose. Er is meer aandacht voor het signaleren van risicofactoren voor vallen. De plaats van medicamenteuze behandeling ter preventie van osteoporotische fracturen is duidelijker uitgekristalliseerd

NHG-standaard 'Osteoporose'. Een gedurfde keuze. — the University of Groningen research portal. NHG-standaard 'Osteoporose'. Een gedurfde keuze. J.R.B.J. Brouwers. Groningen Research Institute of Pharmacy. Research output: Contribution to journal › Article › Professional. 1 Citation (Scopus) Overview The NHG case-finding method has little value in identifying patients at risk for osteoporosis. Sensitivity in women increases when the cut-off score is lowered from 4 to 1. We suggest that the NHG revises its practice guideline on the selection of patients for bone densitometry. This requires further research De informatie is gebaseerd op de NHG- standaard fractuurpreventie 2012, aangevuld met kennis en praktische ervaringen van huisartsen en praktijkondersteuners. Deze app helpt de huisartsenpraktijk bij het verbeteren van de osteoporosezorg en bevat alle relevante informatie die nodig is om de osteoporosezorg gestructureerd op te zetten en te. De NHG-Standaard over osteoporose heet 'Fractuurpreventie'.1 Want daar gaat het allemaal om: het voorkomen van botbreuken. Osteoporose is een belangrijke risicofactor voor het krijgen van fracturen. Jaarlijks wordt bij 12.000 tot 15.000 patiënten een polsfractuur vastgesteld en bij bijna 18.000 patiënten een heupfractuur

Ernährung bei Gelenkschmerzen - Das müssen Sie wissen

 1. Osteoporose is een veelvoorkomende aandoening in vergrijzend Nederland, vooral bij DM- en RApatiënten. De aandoening verhoogt de kans op een fractuur, maar zolang die zich niet voordoet, heeft de osteoporosepatiënt geen klachten. Dat bemoeilijkt tijdige signalering, behandeling en preventie. De CBO-Richtlijn Osteoporose en fractuurpreventie (3e herziening, 2011) biedt bruikbare handreikingen
 2. eigen richtlijn voor osteoporose: NHG-Standaard Fractuurpreventie.2. Podosophia nr. 2, maart 2015 25 De belangrijkste punten uit de Richtlijn Osteoporose en fractuurpreventie1 en de literatuur2,4
 3. De NHG Standaard Osteoporose heeft plaatsgemaakt voor de NHG Standaard Fractuurpreventie. Deze kent vanwege de meer gerichte focus op patiënten met een verhoogd fractuurrisico een meer proactieve benadering
 4. eigen richtlijn voor osteoporose: NHG-Standaard . Fractuurpreventie. 2. 25. Podosophia nr. 2, maart 2015. De belangrijkste punten uit de Richtlijn Osteoporose en . fractuurpreventie 1 en de.
 5. Title: Conceptrichtlijn Author: I en S Coumou Created Date: 4/28/2011 11:12:34 A
 6. Collega Boermans vraagt zich af hoe in de praktijk om te gaan met verschillen tussen de zojuist verschenen CBO-richtlijn en de uit 1999 daterende NHG-Standaard Osteoporose. Direct na het verschijnen van de NHG-Standaard startte de CBO-richtlijnenwerkgroep
 7. NHG-Standaard en voorlichtingsteksten over Fractuurpreventie geactualiseerd. Deze maand verschijnt de herziene standaard Fractuurpreventie (voorheen Osteoporose). De invalshoek van de standaard is gewijzigd, namelijk van Osteoporose naar Fractuurpreventie. Hierdoor is de focus verschoven naar de fractuurrisico's die met osteoporose gepaard gaan

Osteoporose en fractuurpreventie NHG-Richtlijne

 1. 648 Special Theme - Bone and Joint Decade 2000-2010 Bulletin of the World Health Organization 2003, 81 (9) knee has been found among 2.9% of women aged 45-65 years (15).Fig. 1 shows estimates for osteoarthritis of th
 2. In de NHG-Standaard Fractuurpreventie en in de tweedelijns richtlijn Osteoporose en Fractuurpreventie wordt denosumab genoemd als middel van tweede keus. Denosumab moet halfjaarlijks subcutaan worden toegediend en leidt tot een duidelijke toename van de botdichtheid en afname van de kans op botbreuken.De huidige richtlijnen bevatten geen duidelijk advies over de duur van he
 3. In de NHG-standaard Osteoporose 2005 wordt bij de kernboodschappen geformuleerd dat een botdichtheidsmeting alleen is geïndiceerd bij personen met een verhoogd risico op osteoporose. 1 Het risico wordt ingeschat op basis van de risicofactoren: e. Zoekopdrachten gerelateerd aan osteoporose nhg standaard
 4. Bij mensen die gevoelig zijn voor osteoporose kan springen op de bellicon® trampoline positief uitwerken. Er is duidelijk invloed zichtbaar op de botdichtheid. En daarmee op de gevolgen van osteoporose. Er was nóg een opvallend resultaat: wie regelmatig aan het bouncen is, verbetert ook het evenwichtsgevoel
 5. PDF | On Jan 1, 2005, Berkel DM van and others published KNGF-richtlijn Fysiotherapie bij osteoporose: aansluiting bij bestaande richtlijnen? | Find, read and cite all the research you need on.
 6. Moderne behandeling osteoporose, presentatie van Prof. Dr. P. Geusens op 23/24 november 2012 voor de Stichting IWO
 7. Title: De standaard 'Osteoporose' van het NHG; reactie vanuit de huisartsgeneeskunde. Author(s): Lagro-Janssen, A.L.M. Publication year

NHG-standaard osteoporose — Amsterdam UMC research porta

 1. Improvement CBO) and the 2008 NHG-Standaard Niet-traumatische knieproblemen bij volwassenen (published by the Dutch College of General Practitioners NHG), as well as of international guidelines and recommendations. A.1 Target group This guideline is intended for physical therapists (both genera
 2. der 'botmassa' hebben. Onze botten bestaan onder andere uit kalk (calcium), fosfor, me Richtlijn Osteoporose en Fractuurpreventie (pdf) | NHG
 3. Als u botontkalking heeft en een grote kans dat u een bot breekt, krijgt u medicijnen. Het is goed dat u met uw huisarts bespreekt hoe het met de medicijnen gaat. U kunt bespreken of u bijwerkingen heeft. En of het u lukt de medicijnen goed in te nemen. Soms kan het nodig zijn om van medicijn te veranderen
 4. Osteoporose is het gevolg van afgenomen botmassa en verstoring van de botmatrix, hierdoor is de botdichtheid verlaagd. Dit leidt tot een afname van de sterkte van de botten en een verhoogd risico op botbreuken, van met name de wervelkolom, heup, pols, bovenarm en bekken.Het risico op breuken neemt toe met de leeftijd; het betreft met name personen die ouder dan 75 jaar zijn
 5. Omdat de NHG-Standaard geen onderscheid maakt tussen osteoporose en osteopenie adviseert de werkgroep om praktische redenen om bij mannen en vrouwen van 60 jaar en ouder met een verhoogd fractuurrisico de botdichtheidsmeting en de VFA (of als alterna Osteoporose en fractuurpreventie | NHG-Richtlijne
Figuur 1 Algoritme

Request PDF | On Jan 1, 2012, P.J.M. Elders and others published NHG-Standaard Fractuurpreventie (tweede herziening) | Find, read and cite all the research you need on ResearchGat Deze NHG-Standaard komt in grote lijnen overeen met de multidisciplinaire CBO-richtlijn Osteoporose en Fractuurpreventie 2011 en vervangt de NHG-Standaard Osteoporose uit 2005.1) De huisarts volgt een pro-actief beleid bij patiënten met een wer

Uitwisseling. De UvA biedt verschillende mogelijkheden om gedurende een semester of een heel jaar in het buitenland te studeren waarbij studenten worden geruild met één van de partneruniversiteiten van de UvA. Ga naar het overzicht van programma's Deze NHG-Standaard komt in grote lijnen overeen met de multidisciplinaire CBO-richtlijn Osteoporose en Fractuurpreventie 2011 en vervangt de NHG-Standaard Osteoporose uit 2005. 1 De huisarts volgt een pro-actief beleid bij patiënten met een wervelfractuurwervelfractuur of een recente (korter dan twee jaar geleden) niet-wervelfractuur en een. Verhoog de dosis elke 2 weken met 12,5 microg tot een dagdosering van 50 microg. Controleer de patiënt 6 weken na de start van de behandeling op bijwerkingen. Controleer vervolgens elke 6 weken met vooraf bepaling van TSH en vrije T 4. Verhoog de dosis elke 6 weken met 12,5 microg, totdat het doel bereikt is Deze NHG-Standaard komt in grote lijnen overeen met de multidisciplinaire CBO-richtlijn Osteoporose en Fractuurpreventie 2011 en vervangt de NHG-Standaard Osteoporose uit 2005.1) De huisarts volgt een pro-actief beleid bij patiënten met een wervelfractuur of een recente (korter dan twee jaar geleden) niet-wervelfractuur en een vraaggestuurd beleid bij patiënten zonder fractuur Indicatie. Bepaling van het vitamine D-gehalte in de huisartsenpraktijk is alleen zinvol bij: personen bij wie onduidelijk is of zij voldoende aan zonlicht blootgesteld worden; personen met osteoporose of een (matig) verhoogd valrisico die een ruime intake van calcium in de voeding hebben; klachten die kunnen wijzen op osteomalacie: diffuse bot.

Osteoporose bij 80-plussers

Fractuurpreventie NHG-Richtlijne

De nieuwe NHG standaard en casuïstiek

NHG-Standaard Osteoporose SpringerLin

Huisartsen: Erik van der Lek , huisarts Praktijkondersteuner huisarts (POH), spreekuur ondersteuner huisarts (SOH) en tevens praktijkmanager CVRM, DM type II (+insulines), Osteoporose, Ouderenzorg, Kleine kwalen spreekuur. Ingrid Serrarens, werkt op: maandag dinsdag woensdag donderdag Praktijkondersteuner huisarts (POH): Diabetes mellitus type II en COPD/astma Marion Lubbers werkt wisselend op. NHG-Standaard Osteoporose. Huisarts Wet 2005;48:559-70. 3. ↲ Benjamin M P Tang, Guy D Eslick, Caryl Nowson, Caroline Smith, Alan Bensoussan.Use of calcium or calcium in combination with vitamin D supplementation to prevent fractures and bone loss in people aged 50 years and older: a meta-analysis. Lancet 2007;370:657-66 u een grotere kans heeft op een botbreuk. Het onderzoek naar hoe sterk uw botten zijn, gebeurt in het ziekenhuis. Een speciaal röntgenapparaat meet dit. U heeft botontkalking als uw botten veel minder sterk zijn dan bij andere mensen van uw leeftijd. Botontkalking is niet te zien op een gewone röntgenfoto Osteoporose [richtlijn] Publicatiedatum: 31 maart 2011 - Revisiedatum: 30 september 2017. De richtlijn Osteoporose van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) dient als leidraad voor de fysiotherapeut bij de behandeling van patiënten met gezondheidsproblemen die samenhangen met osteoporose. Algemene informatie

Deze algoritmes zijn terug te vinden in de NHG standaard fractuurpreventie en in de Nederlandse richtlijn osteoporose en fractuurpreventie. De richtlijnen zijn verschillend, maar globaal komt het er op neer dat bij patienten > 60 jaar en een risicoscore van 4 of meer een dexascan moet worden aangevraagd, en als die een lage botdichtheid toont. NHG-Standaard Problematisch alcoholgebruik (derde herziening) Boomsma LJ, Drost IM, Larsen IM, Luijkx JJHM, Meerkerk GJ, Valken N, Verduijn M, Burgers JS, Van der Weele GM, Sijbom M. Dutch College of General Practitioners' guideline Problem drinking (third revision). Huisarts Wet 2014;57 (12):638-46. The Dutch College of General Practitioners. Nhg Presentatie Slideshare 1. Botontkalking (osteoporose) x Gewrichten x Voeten x Spierkracht x •Diagnostiek Voedingstoestand x Neiging tot overgewicht Gebit x Roken x •Therapie Alcohol x Lichaamsbeweging x Slapen & ontspanning x Uitslagen •Controle Bovendruk 190 Cholesterol 5,0 Glucose 5,5 •Informatie Onderdruk 100 HDL 1,34.

NHG-standaard 'Osteoporose'

Het NHG distantieert zich van de werkwijze van het Osteoporose Medisch Centrum 20 februari, 2013 De osteoporose risicotest van het Osteoporose Medisch Centrum (OMC) is niet in overeenstemming met de NHG-Standaard Fractuurpreventie zoals beschreven in de NHG-Standaard Osteoporose en genoemde multidisciplinaire richtlijn. Hoewel de aandoening osteoporose op zichzelf geen verwijsindi-catie voor fysiotherapie hoeft te zijn, kunnen de met osteoporose samenhangende problemen, bijvoorbeeld pijn, bewegingsangst, houdingsproblemen, verm inderde spierkracht of een afgenome

Uitlegvideo over de bloeddruk regulatie, RAAS systeem, hypertensie en de mogelijke behandelingsmethoden: zoals ace-remmers, angiotensine antagonisten, diuret.. Osteoporose Advies. Kies voor de behandeling van osteoporose in eerste instantie uit de bisfosfonaten alendroninezuur en risedroninezuur in combinatie met vitamine D 3 en, afhankelijk van de dagelijkse inname van de patiënt, calcium. Bij het bestaan van een contra-indicatie of intolerantie zijn zoledroninezuur of denosumab alternatieven, en ibandroninezuur of raloxifeen wanneer hiermee niet. Tenslotte wordt van deze richtlijn een patiëntenversie gemaakt. Deze patiëntenrichtlijn zal verschijnen onder de titel Zorgboek Osteoporose. Dit boek zal tot stand komen door een gezamenlijk initiatief van de Stichting September met de Osteoporose Vereniging, en Prof Dr WF Lems, en de vraagvoorzitters

Osteopenie is een voorstadium van osteoporose (botontkalking). Er is een afname van de hoeveelheid botmassa te zien, maar het bot is nog niet zó bros dat er bij normale belasting al een breuk zal optreden. • NHG-Standaard Fractuurpreventie (Oktober 2012) De huidige NHG-Standaard Osteoporose2 adviseert alleen calciumsuppletie te geven bij inname van minder dan 2 zuivelconsumpties per dag. Osteoporose is een veel voorkomende ziekte bij oudere. The Dutch College of General Practitioners (NHG) guideline 'Peripheral arterial disease' gives advice about the diagnosis and treatment of patients with symptoms of peripheral arterial disease. The disease is a clinical manifestation of atherosclerosis-induced vascular disease of the lower limbs affecting both common iliac arteries Startersaanbod. Ook voor beginnende huisartsen is een NHG-lidmaatschap onmisbaar. Voor €299,- heb je een volwaardig lidmaatschap met een enorme hoeveelheid praktische kennis, relevante updates en vele andere voordelen The Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease (GOLD) works with health care professionals and public health officials around the world to raise awareness of chronic obstructive pulmonary disease (COPD) and to improve prevention and treatment of this lung disease

30 april 2021. Op 28 april organiseerden wij ons 3e webinar, ditmaal over medicatie bij osteoporose. Harry van. Lees meer ›. Webinar over bewegen op 10 maart gemist? Bekijk hier de opname. 11 maart 2021. Op 10 maart 2021 organiseerden we ons webinar met als titel `Osteoporose: bewegen moet, maar. Lees meer › 1. Elders PJM, et al. NHG-Standaard Osteoporose. Huisarts Wet 2005; 48: 559-570. 2. Dawson Hughes B, et al. A controlled trial of the effect of calciumsupplementation on bone density in postmenopausal women. N Engl J Med 1990: 323: 878-882 Conceptrichtlijn Osteoporose en fractuurpreventie Commentaarfase mei 2021 5 Conceptrichtlijn 10 Osteoporose en fractuurpreventie 15 20 25 INITIATIEF NHG 20 • Dr. T. Wiersma, huisarts en senior wetenschappelijk medewerker Nederlands Huisartsen Genootschap, Utrecht, NHG

Dutch College of General Practitioners' practice

General information Welcome to the website of Huisartsenprakijk Hertel! Our general practitioners Dr. Judith Hertel and Dr. Moniek Perquin offer reliable and personal medical care for all age groups. We work together with three medical assistants, two psychologists and a general practioner in training. All staff members speak English as well as Dutch, Dr. Hertel is fluent in German, [ voor osteoporose volgens de NHG-standaard. In deze standaard hanteert men een afkapwaarde van 4, dat wil zeggen: bij een risicoscore van 4 of hoger is botdicht-heidsmeting geïndiceerd. In de totale onderzoekspopula-tie was de sensitiviteit 17%, de specificiteit 86%, de positief voorspellende waarde 14% en de negatief voorspellend Secundaire osteoporose ten gevolge van bijkomende ziekten, is een aandoening met een specifieke oorzaak met onder andere een variëteit van endocriene en genetische abnormaliteiten. Ook inflammatoïre reumatische en gastro-intestinale aandoeningen spelen een belangrijke rol bij het ontstaan van secundaire osteoporose Selecteren van de geïndiceerde risicopatiënten voor griep. Sinds de invoering van het Nationale Programma Grieppreventie (1996) selecteert de huisarts uit zijn HIS de patiënten die in aanmerking komen voor de vaccinatie. Deze selectie gebeurt op basis van leeftijd, aandoeningen en andere kenmerken, zoals beschreven in de NHG.

Osteoporose betekent 'poreuze botten' en wordt ook wel aangeduid met de term botontkalking. Vanaf ongeveer 40 jaar verandert het evenwicht tussen opbouw en afbraak van het bot. Er wordt dan meer bot afgebroken dan opgebouwd, waardoor de botten 'brozer' worden. Dit is een normaal verschijnsel bij het ouder worden Ik heb osteopenie, wat nu ? Je hebt een diagnose osteopenie gekregen en je vraagt je af hoe nu verder? Soms krijg je te horen dat de uitslag van het botdichtheid onderzoek positief was..of dat het niet ernstig genoeg is..ofwel je hebt geen osteoporose Monique Troost, Zorgmanagement en advies. Osteoporose [app]. App Store € 3,99; Google Play Store € 3,30. De app Osteoporose geeft informatie over het opzetten en uitvoeren van een gestructureerd osteoporosespreekuur. Doelgroep De app is ontwikkeld voor huisartsen en praktijkmedewerkers die zich bezighouden met de opzet en uitvoering van osteoporosezorg in de eerste lijn Deze wervelbreuken kunnen soms zeer hevige en moeilijk te behandelen rugpijn veroorzaken De NHG-Standaard Osteoporose adviseert de pijn van zo'n inzakkingsfractuur te bestrijden met pijnstillers van oplopende sterkte volgens de WHO-pijnladder. Dergelijke schema's starten met paracetamol en gaan bij onvoldoende effect over op een NSAID en. Uw browser is verouderd. De pagina wordt mogelijk niet correct getoond. Gebruik een recente versie van Chrome, Firefox, Safari of Edge

Osteoporose - Apps on Google Pla

Richtlijn Osteoporose en fractuurpreventie De Richtlijn Osteoporose en fractuurpreventie is ontwikkeld op initiatief van de Nederlandse Vereniging voor Reumatologie (hoofdaanvrager) en gepubliceerd in 2011 De samenvatting van het zorgprogramma osteoporose is gebaseerd op de herziene NHG-standaard Fractuurpreventie 2012. Bij de totstandkoming van het zorgprogramma is Dr. P.J.M Elders, huisarts en als onderzoeker verbonden aan de VU te Amsterdam en hoofdauteur van de NHG-standaard Fractuurpreventie, als adviseur betrokken geweest

Fractuurpreventie SpringerLin

osteoporose kunnen zeer ernstig zijn. Het is daarom van groot belang om mensen met een verhoogd risico op het krijgen van osteoporose op te sporen en te volgen en zo nodig preventief te behandelen. Organisatie van de huisartsenpraktijk De NHG-standaard fractuurpreventie 2012 adviseert om de zorg voor mensen met osteoporose en he Indien deze waren beschouwd als oude fracturen, dan had volgens zowel de CBO-richtlijn als de NHG-standaard verder onderzoek naar osteoporose achterwege kunnen blijven. Ook volgens het algoritme voor fractuurpreventie uit deze richtlijnen was er bij patiënt A namelijk geen indicatie voor verder onderzoek. 1,2 Er was dan ook geen medicamenteuze. NB: primaire preventie = eerste lijn → zie NHG-standaard. Osteoporose (L 95) (E) › Treant Zorggroep Coronavirus: Lees altijd eerst deze belangrijke informatie voordat u naar het ziekenhuis of een van onze woonzorgcentra komt Osteoporose kan op jonge leeftijd voorkomen, maar vooral na het vijftigste levensjaar is de kans groot dat iemand osteoporose ontwikkeld. Het komt voor bij één op de twee vrouwen en bij één op de vijf mannen van 50 jaar en ouder. Wanneer u osteoporose tijdig laat behandelen, neemt de kans op botbreuken af Het NHG-Congres is al jaren een begrip onder huisartsen. Dit jaar heeft u de mogelijkheid om, naast het bezoeken van het fysieke evenement op 8 april 2022, ook drie online webinars te bekijken. Rode draad in alle evenementen is de inzet van digitale toepassingen in de huisartsenpraktijk

Syndroom van Turner | NHG

Video: Richtlijn Osteoporose en fractuurpreventie SpringerLin

Bisfosfonaten zijn afgeleid van het natuurlijk voorkomende pyrofosfaat, dat de botmineralisatie remt. Ze hebben een remmend effect op de botresorptie door chemische adsorptie aan de hydroxyapatietkristallen in het bot. Ze worden snel in het bot opgenomen en vervolgens langzaam uit het botweefsel uitgescheiden In 2005 publiceerde het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) de standaard 'Osteoporose' voor huisartsen, over de preventie, diagnostiek en therapie van osteoporose.15 Hierin is een methode beschreven om de indicatie van botdichtheidsmeting vast te stellen bij patiënten met een verhoogd risico op osteoporose (tabel 1). De validiteit van. Osteoporose kan niet volledig worden genezen, maar er kan gewerkt worden aan het remmen van de achteruitgang van de botsterkte en door adequate behandeling mogelijk zelfs iets herstellen. Je zult medicijnen voorgeschreven krijgen en daarnaast is het van belang dat je voldoende calcium en vitamine D binnenkrijgt Osteoporose is een sluipende en onzichtbare ziekte. Dat u er last van heeft weet u eigenlijk pas op het moment dat u een bot breekt. Toch zijn er subtiele aandachtspunten die u kunnen vertellen dat uw botten dunner en brozer worden In grote lijnen, conform hetgeen beschreven is in hoofdstuk 2.4 van de CBO-consensus Osteoporose 2002, en de NHG-standaard 2005, wordt het model van klinische case-finding voor deze patiëntengroep gehanteerd. De BMD- uitkomst vormt echter niet het enige diagnostische criterium op grond waarvan tot behandeling kan worden besloten: er zijn.

Meer dan een half miljoen personen met osteoporose bekend bij de huisarts. In 2019 hadden naar schatting 505.900 personen osteoporose: 79.700 mannen en 426.100 vrouwen. Dit zijn schattingen op basis van huisartsenregistraties. Dit komt overeen met 9,3 osteoporosepatiënten per 1.000 mannen en 48,8 per 1.000 vrouwen. De prevalentie Download PDF: Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s): https://www.rug.nl/research/po... (external link) http. Osteoporose. 2011 - Deze richtlijn is een document met aanbevelingen ter ondersteuning van de dagelijkse praktijkvoering. De richtlijn berust op de resultaten van wetenschappelijk onderzoek en aansluitende meningsvorming, gericht op het vaststellen van goed medisch handelen Osteoporose is niet te genezen. Met voldoende lichaamsbeweging, gezonde voeding, medicatie en voldoende zonlicht kun je de klachten wel verminderen. Fysiotherapie kan je helpen om beter te bewegen en de kans op vallen en dus een botbreuk kleiner te maken. Bij een breuk helpt fysiotherapie bij het herstel. Vind direct een fysiotherapeut bij jou. Osteopenie is een medische term voor een tekort aan bot (osteon = bot, penia = tekort). Dat wil niet zeggen dat u te weinig botten heeft, maar wel dat uw botten minder 'botmassa' hebben. Onze botten bestaan onder andere uit kalk (calcium), fosfor, merg en andere stoffen. Deze stoffen vormen samen een hechte structuur met kleine openingen.

Info over osteoporose richtlijn. Resultaten van 8 zoekmachines NHG-Standaard Osteoporose. eerste hoofdstuk lezen. Eerste herziening. Auteurs: P J M Elders, G L Leusink, W C Graafmans, A P Bolhuis, O P Van der Spoel, J C Van Keimpema, J A M Van Balen Uitgeverij: Bohn Stafleu van Loghum Gepubliceerd in: NHG-Standaarden 2009 » Toegang tot de volledige tekst krijgen. Behandeling Osteoporose uitklapper, klik om te openen. Osteoporose kunnen we op verschillende manieren behandelen, bijvoorbeeld: Behandeling met medicijnen om de botafbraak te remmen, bijvoorbeeld met orale bisfosfonaten alendronaat of risedronaat (eerste keuzemiddelen in richtlijnen), intraveneuze bisfosfonaten (zoledronaat), denosumab (onderhuidse injectie) of strontiumranelaat of raloxifeen.

Osteoporose, botontkalking: symptomen, oorzaak & behandeling Botontkalking: symptomen, behandeling, voorkomen. Osteoporose of botontkalking wordt gekenmerkt door botten die zo zwak (poreus) worden, dat de patiënt zomaar iets kan breken. De symptomen van osteoporose bij mannen zijn vergelijkbaar met de symptomen van osteoporose bij vrouwen Osteoporose wordt vaak pas ontdekt wanneer iemand een bot breekt . Helaas wordt bij mensen, die behandeld worden aan een botbreuk, vaak niet onderzocht of zij wellicht ook lijden aan osteoporose. Het tegengaan van verzuring helpt tegen osteoporose. Het menselijk lichaam houdt zichzelf door tal van processen scherp in balans

CBO richtlijn 2011 en NHG standaard 2012

Osteoporose: zo test je of je botten aan het ontkalken zijn. Osteoporose sluipt erin. Je voelt het niet, totdat je iets breekt. Terwijl het wel belangrijk is om er zo vroeg mogelijk bij te zijn. Want met voeding, beweging en medicatie, kun je botontkalking afremmen en erger voorkomen Osteoporose kan spontaan ontstaan, bijvoorbeeld door erfelijke aanleg, door de overgang (bij vrouwen) of omdat u te licht bent. U kunt osteoporose ook krijgen door een onderliggende aandoening. Bijvoorbeeld als uw schildklier of bijschildklier te snel werkt, of als u chronisch bepaalde medicijnen gebruikt zoals prednison of anti-epileptica Osteoporose gaat gepaard met sterke verzuring van het lichaam, waarbij calcium uit de botten wordt geroofd om de afvalzuren te neutraliseren. Om deze reden is het zo belangrijk om een basische levensstijl na te streven. Wanneer het lichaam verzuurd is gaat het lichaam vrije mineralen verbruiken om de zuren te neutraliseren Osteoporose is een chronische aandoening die niet volledig te genezen valt. Met een passende leefstijl en medicijnen kunnen de botmassa en de botdichtheid wel verbeteren. Hierdoor wordt de kans op botbreuken, en de bijbehorende complicaties, kleiner. Meedoen aan wetenschappelijk onderzoe Als u osteoporose heeft, zal uw arts met u bespreken welke veranderingen u kunt aanbrengen in uw levenswijze om uw botten beter te beschermen. Ook zijn er geneesmiddelen beschikbaar die helpen om uw botten gezonder te maken en dus minder gemakkelijk te breken. Uw arts kan u een dergelijk geneesmiddel voorschrijven